Unie horských povolání ČR (UHP ČR) byla dne 13. 1. 2020 oficiálně přijata do Evropské konfederace outdoorových podnikatelů EC-OE. Konfederace EC-OE zastupuje zájmy zástupců podnikatelů působících v rámci outdoorových aktivit a sjednocuje tak jednotlivé národní federace, asociace a svazy do jednotné konfederace na evropské úrovni.

Za účelem dosažení svých cílů EC-OE propaguje outoodorové aktivity směrem k veřejnosti, organizuje komunikaci mezi jednotlivými outdoor profesemi i členskými státy, sdílí informace a komunikuje s veřejnou správou na mezinárodní úrovní, zejména Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Sleduje rovněž posílení sociálního dialogu na evropské úrovni, sjednocení vzdělávání a profesních kvalifikací, účastní se výzkumných projektů a poskytuje právní poradenství i zastoupení v daných oblastech, kde se koncentruje mj. i na zajištění mobility pracovníků a poskytovatelů outdoorových služeb na pracovním trhu EU. Je tedy funkční servisní organizací pro svoje členy.

Novým prezidentem EC-OE byl na členské schůzi zvolen Jean-Yves Lapeyrère, dosavadní tajemník, bývalý starosta Mijoux a právník, který úspěšně obhajoval britského instruktora lyžování Simona Butlera v žalobě proti státu ve Francii.

Jean-Yves Lapeyrère pozitivně kvitoval členství UHP ČR v EC-OE „Jsme rádi, že se naše početná evropská outdoorová rodina rozrostla o dalšího kvalitního člena, který bude jistě pro naši konfederaci vhodnou posilou a důstojným zástupcem České republiky“.

K tomu dodává předseda UHP ČR Ladislav Janků „S kolegy Mr. Lapeyrère i Dr. Smuldersem, dnes čestným prezidentem, jsme již řadu let v kontaktu, sledovali jsme jejich aktivity na vrcholové evropské úrovni a jejich výjimečné výsledky, včetně snahy o sjednocení outdoorového sektoru tímto způsobem. Jelikož se s cíli EC-OE zcela ztotožňujeme, je logické, že jsme se v rámci naší Unie rozhodli do této komunity aktivně zapojit. Věříme, že toto spojení bude citelným přínosem pro naše členy.“

Posílení pozice v rámci evropských struktur vítá i viceprezident České unie cestovního ruchu Jakub Juračka, neboť „Outdoorové volnočasové aktivity jsou provozovány jak v létě, tak v zimě a tvoří významnou složku cestovního ruchu, a to nejen v horském prostředí.“

Více informací, logo, vizualizace, tiskové podklady:
Ladislav J. Janků
+420 603429690
janku@horska-unie.cz
www.horska-unie.cz

TZ_UHP_clenstvi-EC-OE_140121_CZ