UNIE HORSKÝCH POVOLÁNÍ ČR

POSLÁNÍ A CÍLE

Zastřešující organizace sdružující jednotlivé horské profese založily Unii horských povolání, která má za cíl dosáhnout zvýšení kvality služeb v oblasti horského cestovním ruchu.

Unie koordinuje užší spolupráci mezi organizacemi, zastupuje a hájí zájmy členů i v jednáních se státní správou a samosprávami. 

AKTUÁLNĚ

ČLENOVÉ

ALDR ČR

ALDR ČR

Asociace lanové dopravy, z. s. (ALDR ČR) je nezávislou, nepolitickou, samostatnou a nedotovanou organizací, která profesionálně sdružuje provozovatele lanové dopravy, podnikatele na horách a některé horské městské a obecní úřady, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Asociace vznikla 25. dubna 2012 změnou názvu z původní organizace Svaz provozovatelů lanovek a vleků (SPLV). Ten byl založen v červnu roku 1990 v Harrachově a v době svého vzniku měl 28 členů.

ALDR ČR je člen Fóra cestovního ruchu a členská základna nyní představuje 147 subjektů, 313 lyžařských vleků s celkovou šikmou délkou přes 140km, 47 lanových drah s celkovou délkou přes 40km a více než 260 km sjezdových tratí.

 

Hlavními činnostmi jsou:

 • Informační a propagační činnost – činnost směřující k podpoře lanové dopravy a cestovního ruchu v ČR, pravidelně vydává Newsletter pro své členy, na svých webových stránkách pravidelně publikuje nejnovější informace, které se týkají činnosti asociace, horského průmyslu, ale i cestovního ruchu v ČR obecně.
 • Koordinační činnost – Koordinuje společné aktivity svých členů, připravuje návrhy na specializované hromadné projekty.
 • Zvyšování kvalifikace a odbornosti – ALDR je autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace související s provozem lyžařských středisek v rámci Národní soustavy kvalifikací (NSK).
 • Pomáhá řešit aktuální problémy členů asociace.
 • Legislativní činnost – Zajišťuje specifikaci norem potřebných pro provoz lyžařských areálů, vytváří podmínky pro zajištění právní analýzy a právní pomoci členům asociace, sleduje změny v české a evropské legislativě.
 • Spolupracuje s dalšími institucemi a společnosti z oblasti cestovního ruchu.

ČAHV

České asociace horských vůdců (ČAHV), anglicky: Czech mountain guide association (CMGA) národní asociace, která: Zastupuje zájmy, provádí výcvik a hodnocení horských vůdců ve všech formách lezení, alpinismu a skialpinismu.

ČAHV je jediným národním nositelem licence IFMGA.
Horští vůdci, s licencí IFMGA jsou zkušení profesionálové s kvalifikací pro vedení lidí v horách. Jejich výcvik a hodnocení trvá mnoho let, a schopnosti, které během té doby získají, jsou výjimečné.

ČSHP

Český spolek horských průvodců je národní organizací sdružující kvalifikované horské průvodce a průvodkyně. Realizuje výcvik a hodnocení horských profesionálů.

 

ČSHP je jediným národním nositelem licence UIMLA zastupující Českou republiku v mezinárodních organizacích:
 • UIAA I Union internationale des associations d´alpinisme I Mezinárodní unie horolezeckých asociací sdružující cca 80 organizací v 50 zemích s cca 2,5 miliony členů. (www.theuiaa.org)
 • UIMLA I Union of International Mountain Leader Associations I Unie asociací mezinárodních horských průvodců sdružující více něž 28 organizací v 28 zemích s cca 5000 členů (www.uimla.org)

  Horská služba ČR

  Horská služba ČR

  Horská služba ČR při výkonu své činnosti zejména:

  • organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu,
  • poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných,
  • vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor,
  • zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic HS,
  • provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení,
  • spolupracuje při vydávání a rozšiřování preventivně-bezpečnostních materiálů,
  • informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a opatřeních HS k zajištění bezpečnosti na horách,
  • spolupracuje s orgány veřejné správy, ochrany přírody a životního prostředí a jinými orgány a organizacemi,
  • sleduje úrazovost a provádí rozbor příčin úrazů na horách, navrhuje a doporučuje opatření k jejímu snížení,
  • provádí hlídkovou činnost na hřebenech, sjezdových tratích, pohotovostní službu na stanicích a domech HS,
  • provádí lavinová pozorování,
  • připravuje a školí své členy a čekatele,
  • spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi doma i v zahraničí.

   EDUSKI ČR

   EDUSKI

   EDUSKI ČR je profesním svazem sdružujícím vzdělávací zařízení, lyžařské školy a instruktory lyžování a snowboardingu. Současně je součástí mezinárodních struktur, ať již prostřednictvím Interski ČR nebo ISA – International Ski Pro Association.

   EDUSKI ČR je též zakládajícím členem Unie horských povolání ČR, která sdružuje všechny dominantní horské profese. Dále je členem Fóra cestovního ruchu, největší platformy v sektoru cestovního ruchu, která zastupuje zájmy cca 200.000 zaměstnanců.

    TISKOVÉ ZPRÁVY

    V souladu se svou programovou náplní a akcent na zvyšování kvality služeb v horském cestovním ruchu, ruku v ruce s důrazem na bezpečnost horského prostředí, byla Unie přijata mezi členy Fóra cestovního ruchu – zastřešující organizace, sdružující již 15 významných profesních asociací a svazů, zastupujících 7.500 subjektů a 180.000 pracovních míst, a to s cílem spolupráce uvnitř odvětví cestovního ruchu, efektivnější prosazování nutných změn podílením se na legislativním procesu souvisejícího s odvětvím a posilování konkurenceschopnosti České republiky v cestovním ruchu.

    KONTAKT

    Sídlo:
    Příkop 843/4
    602 00 Brno
    Česká republika
    ID datové schránky:
    89a58qu
    IČO:
    09000852

    Představitelé

    Ladislav J. Janků
    předseda
    – oblast činnosti instruktorů lyžování a snowboardingu
    +420 603 429 690
    Karel Kříž
    místopředseda
    – oblast činnosti horských vůdců
    Michal Lollok
    místopředseda
    – oblast činnosti horských průvodců
    +420604339671
    Jakub Juračka
    místopředseda
    – oblast provozovatelů lanové dopravy
    Sídlo
    Příkop 843/4
    602 00 Brno
    Česká republika